6. Sınıf Matematik Testleri

6. Sınıf Matematik testleri bilginizi ölçmeniz, öğrendiğiniz konuları pekiştirmeniz ve yazılı sınavlarınıza hazırlık yapabilmeniz için 6. Sınıf Matematik dersi kazanımlarına uygun olarak özgün ve kaliteli sorularla hazırlanmıştır.

6. Sınıf 1. Ünite Testleri

6. Sınıf Doğal Sayılarla İşlemler Testleri

6. Sınıf Üslü İfadeler Testi

6. Sınıf Doğal Sayılarla İşlemler Testi

6. Sınıf Doğal Sayı Problemleri Testi

6. Sınıf Çarpanlar ve Katlar Testleri

6. Sınıf Çarpanlar ve Katlar Testi

6. Sınıf Bölünebilme Kuralları Testi

6. Sınıf Asal Sayılar ve Asal Çarpanlar Testi

6. Sınıf Ortak Bölenler ve Katlar Testi

6. Sınıf Açılar Testleri

6. Sınıf Açılar Testi

6. Sınıf 2. Ünite Testleri

6. Sınıf Oran Testleri

6. Sınıf Oran Testi

6. Sınıf Kesirlerle İşlemler Testleri

6. Sınıf Kesirleri Karşılaştırma ve Sıralama Testi

6. Sınıf Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi Testi

6. Sınıf Kesirlerle Çarpma ve Bölme İşlemi Testi

6. Sınıf Kesirlerle İşlemlerin Sonucunu Tahmin Etme Testi

6. Sınıf Kesir Problemleri Testi

6. Sınıf Ondalık Gösterim Testleri

6. Sınıf Ondalık Gösterim, Çözümleme ve Yuvarlama Testi

6. Sınıf Ondalık Gösterimlerle Çarpma ve Bölme İşlemi Testi

6. Sınıf Ondalık Gösterimlerde Tahmin ve Problemler Testi

6. Sınıf 3. Ünite Testleri

6. Sınıf Veri Toplama – Düzenleme – Analiz Testleri

6. Sınıf Veri Toplama, Düzenleme ve Veri Analizi Testi

6. Sınıf 4. Ünite Testleri

6. Sınıf Tam Sayılar Testleri

6. Sınıf Tam Sayılar ve Mutlak Değer Testi

6. Sınıf Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemi Testi

6. Sınıf Cebirsel İfadeler Testleri

6. Sınıf Cebirsel İfadeler Testi

6. Sınıf 5. Ünite Testleri

6. Sınıf Alan Ölçme Testleri

Yakında burada…

6. Sınıf Geometrik Cisimler ve Hacim Ölçme Testleri

Yakında burada…

6. Sınıf Sıvılarda Ölçme Testleri

Yakında burada…

6. Sınıf Çember Testleri

Yakında burada…